This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäivä 1.3.2020 
Rekisterinpitäjä: Sanota Oy / Valentinus 
Y-tunnus: 2950379-5
Ilmalankatu 2 A, 00240 Helsinki - Finland
Yhteyshenkilö: Jari Laaksonen - jari.laaksonen@sanota.fi
Rekisterin nimi Valentinus markkinointirekisteri. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: Asiakassuhteen ylläpito ja hoito Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta Markkinointi eri muodoissaan Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi 

Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus Valentinus ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. 

Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi osoite puhelin sähköposti ostohistoria evästeiden tallentama tieto yrityksen nimi y-tunnus muut mahdolliset tiedot. 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. 

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin suojauksen periaatteet Valentinus  markkinointirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. 

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.